ראיון שלישי בסדרת המרצים והפרופסורים של האוניברסיטה העברית: והפעם ד"ר אסף פתיר

מאת: הילה אלאלוף ומתן בר סלע איגוח משכנתאות ולימודי הכלכלה באוניברסיטה-  בעוד הסטודנטים לתואר ראשון לומדים להזיז עקומות, הרי שהמרצים שלנו מפתחים מודלים, חוקרים השפעות ומאפיינים את המציאות המורכבת באמצעות אלמנטים כלכליים מזוויות מבט שונות. במסגרת פרויקט של פורום הסטודנטים לכלכלה באוניברסיטה העברית, החלטנו לערוך ראיונות עם המרצים שלנו, שאת מיטב זמנם מקדישים למחקר ולפיתוח ובטח יש להם מה להגיד על הלימודים, על המצב במדינה … להמשיך לקרוא ראיון שלישי בסדרת המרצים והפרופסורים של האוניברסיטה העברית: והפעם ד"ר אסף פתיר